Ngày 23/04/2021 tại Phòng nghe nhìn Khu Giảng dạy, Chi bộ Đào tạo tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lâm Thị Ngọc Ngân. Đây là thành quả của công tác chăm bồi, phát triển đảng viên của Chi bộ Đào tạo và là sự công nhận quá trình nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lập trường tư tưởng chính trị của quần chúng Lâm Thị Ngọc Ngân

 Buổi Lễ kết nạp đảng viên có hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường,  cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Đào tạo.

 Buổi lễ được tổ chức long trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Vương Ngọc Bảo Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Đào tạo, đã triển khai và trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Lâm Thị Ngọc Ngân.

Trước cờ Đảng, Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lâm Thị Ngọc Ngân đã đọc lời tuyên thệ suốt đời gắn bó, đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Một số hình ảnh:

 

VVT