Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 02/6/2021. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2021. Hiệu trưởng nhà trường Trần Công Chánh - Chủ tọa cuộc họp thống nhất cao với nội dung báo cáo và Kết luận chỉ đạo một số nội dung chính cần tập trung như sau:  

1. Các đơn vị quan tâm chủ động nắm bắt kịp thời thông tin, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay diễn biến  phức tạp, đề nghị cán bộ, viên chức người lao động, học sinh, sinh viên toàn trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các khuyến cáo, quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Mọi thông tin về tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 có liên quan đến hoạt động giảng dạy và làm việc của nhà trường đề nghị báo cáo nhanh về phòng TC-HC hoặc trực tiếp cho Ban Giám hiệu nhà trường cho ý kiến xử lý.  

2. Trọng tâm các hoạt động như: hội nghị Xúc tiến đào tạo theo nhu cầu xã hội 2021; diễn đàn Tuổi trẻ sống đẹp; diễn đàn Tôi là Công dân toàn cầu; kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII …, các đơn vị phòng, khoa  chuẩn bị sẳn sàng nội dung, thời gian thích hợp tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện.

3. Các đơn vị tiếp tục xây dựng kịch bản quảng bá hình ảnh, hoạt động đặc thù của từng khoa. Song song đó triển khai tập huấn dạy học Online, tổ chức hội thi năng lực giáo án trực tuyến, live stream (giao các khoa phối hợp thầy Trần Văn Út Chính thực hiện).

4. Công tác chuyên môn tiếp tục thực hiện phương thức đào tạo trong tình hình mới, dứt điểm hồ sơ chuyên môn tồn động như: chương trình bài giảng, giáo án, ngân hàng đề thi…, các đơn vị khối chuyên môn dứt điểm đến ngày 23/6/2021 để kịp thời gian cho tổng kết năm học 2020-2021.

5. Tăng cường cao điểm công tác tuyển sinh bám sát vào Thông tư 08 tuyển sinh các ngành nghề phù hợp, nhanh chóng hoàn thiện chương trình liên thông, nâng cao tầm phối hợp quản lý, có cơ chế quản lý tương tác. Thống nhất tuyển sinh theo ngành nghề trọng điểm của địa phương, nhu cầu nhân lực của công ty, doanh nghiệp. Bám sát lộ trình kế hoạch, chỉ tiêu cá nhân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tư vấn tuyển sinh; chỉ tiêu năm nào thanh toán, quy đổi năm đó. (giao thầy Trần Văn Út chính theo dõi thực hiện).

6. Trong hè khối chuyên môn duy trì tham gia các hoạt động hoạt tập chính trị hè; hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; hội thi làm đồ dùng dạy học; thiết kế bài giảng bằng hình thức live stream; tổ chức tập huấn kỹ năng dạy trực tuyến; kỹ năng giao tiếp sư phạm; kỹ năng tích hợp; kỹ năng đánh giá học sinh thông qua dạy học trực tuyến…, đẩy mạnh công tác chuyên môn, phát triển chương trình (ra quyết định thành lập tổ tư vấn). Đặc biệt đánh giá năng lực nhà giáo trong tháng 6/2021 đến tuần đầu tháng 7/2021 kết thúc đánh giá.

7. Tập trung hoàn thiện đề án khai thác tài sản công, phương án tự chủ tài chính, chuẩn bị điều kiện thành lập các trung tâm Ngoại ngữ - tin học, trung tâm kiểm nghiệm thuộc ngành nông nghiệp – thủy sản, văn phòng đại diện của các trường thỏa thuận hợp tác đào tạo, phục vụ người học… (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi; Thầy Châu Minh Hiền, Cô Đỗ Hồng Nguyên; Thầy Trần Văn Út Chính phối hợp thực hiện).

8. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch quản lý chương trình đào tạo, gắn với việc chuyển đổi; tổ chức phân loại đánh giá chương trình đào tạo, chương trình chi tiết; chương trình mô đun môn học; chương trình bài giảng.., đạt yêu cầu, hỗ trợ chi phí cho người thực hiện, tiến tới quyền sở hữu trí tuệ và là tiêu chí xét thi đua cuối năm. (Phòng Đào tạo phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện).

9. Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác, liên kết đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến song phương làm việc với các trường đại học Hùng Vương; đại học Xây dựng Miền Tây; đại học Bạc Liêu; trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; đại học Trà Vinh; đại học Kiên Giang; công ty Việt Úc; Công ty Long Mạnh; công ty Nam Miền Trung; công ty Trúc Anh, trung tâm GDTX tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội Tôm Bạc Liêu….,(giao Thầy Trần Văn Út Chính chuẩn bị nội dung, các văn bản pháp lý có liên quan thỏa thuận, ký kết).

10. Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo ngành trọng điểm NTTS, tham mưu đề xuất cho Ban giám hiệu cần mở thêm ngành nào theo Công văn số 1557/LĐTBXH-TCGDNN ngày 28/5/2021 (giao Thầy Châu Minh Hiền, Cô Nguyễn Thị Kim Thi phối hợp tổ chức họp lấy ý kiến trung tuần tháng 6/2021).

11. Kế hoạch học tập thực tế của giảng viên cần đổi mới phương pháp thực hiện. Nhà trường liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, giới thiệu giảng viên tham gia học tập thực tế và lấy ý kiến nhận xét đánh giá trực tiếp của đơn vị.

12. Công tác nghiên cứu khoa học hiện có 02 đề tài, đề nghị các nhóm tham gia tiếp tục thông qua đề cương chi tiết thực hiện, dự kiến đến đầu năm 2022 nghiệm thu. Song song đó phát động rộng rãi thêm trong đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia viết đề cương nghiên cứu.

13. Dự án khởi nghiệp phát động mỗi khoa 02 ý tưởng, giao phòng công tác học sinh tổng hợp trong tháng 6/2021 hoàn tất và nộp hồ sơ về Tổng Cục GDNN trong tháng 7/2021 (trong đó quy đổi giờ cho giảng viên tham gia viết sáng kiến, ý tưởng, đề tài).

14. Cuộc thi Tôi là Công dân toàn cầu giao phòng công tác học sinh chủ động nghiên cứu nội dung, cách thức thực hiện và mời cá nhân có liên quan tham gia tư vấn, tranh luận, giải đáp các nội dung dự thi (mở rộng đối tượng tốt nghiệp ra trường huy động vào tham gia).

15. Công tác đảm bảo chất lượng các nhóm được phân công tiếp tục hoàn thiện viết báo cáo các tiêu chí đã được các chuyên gia góp ý, chỉnh sửa, củng cố hồ sơ minh chứng dứt điểm đến tháng 8/2021 kết thúc giai đoạn 2. Đồng thời khôi phục báo cáo năm 2019-2020, DMHS minh chứng, xây dựng kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài (giao thầy Võ Chí Quốc thực hiện).

16. Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp các đơn vị trong toàn trường rà soát đánh giá lại tài sản thực tế của đơn vị mình, trong đó phân loại tài sản nào cần thanh lý, tài sản nào cần chuyển sang trường mới lập danh sách cụ thể gửi về phòng TCHC;

17. Đối với nợ tạm ứng cá nhân, tạm ứng công vụ đề nghị cá nhân có liên quan hoàn thành thủ tục thanh toán, tất toán dứt điểm đến cuối tháng 6/2021, cá nhân nào không hoàn thành bộ phận kế toán chuyển sang nợ tạm ứng cá nhân. (giao phòng Kế hoạch Tài chính theo dõi đôn đốc thực hiện)

18. Công tác thực hiện sáp nhập trường; thành lập Hội đồng trường tiếp tục nắm bắt tình hình đáp ứng yêu cầu cho lãnh đạo UBND tỉnh, các sở có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để kịp thời cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

19. Công đoàn phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động trong và ngoài trường về việc hiến tặng trồng cây xanh tại ngôi trường mới chuẩn bị đưa vào hoạt động (giao phòng TCHC làm đầu mối tiếp nhận thông tin cây của các tập thể, cá nhân tặng cho trường).

20. Các dự án sản xuất tại Trung tâm TN-SX cần tập trung phối hợp chăm sóc cây trồng vật nuôi; chuyển đổi dự án không khả thi sang mô hình, dự án nuôi mới; đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nạo vét ao mương tại trung tâm; duy trì vệ sinh, chỉnh trang thường xuyên toàn khu vực.

- Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách

+ Đối với khối gián tiếp: giao Đ/c Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 6/2021, các nội dụng khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 7/2021./.

HQT