Thực hiện kế hoạch Số: 22/KH-CĐKTKT về việc tổ chức hội nghị Viên chức năm học 2021 – 2022, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của  trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu.

Hội nghị Viên chức năm học 2021-2022 diễn ra trong hai ngày làm việc ngày 18/10 và 20/10/2021 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện thắng lợi năm học 2021-2022.

Trong năm học 2020-2021, đội ngũ Viên chức của nhà trường đã phấn đấu, thi đua hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo nội dung và tiến độ đào tạo. Nề nếp trong hoạt động dạy học được tiếp tục củng cố, duy trì. Tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhà trường có nhiều đổi mới và sáng tạo mang tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo, trong rèn kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên cũng như trong xây dựng đội ngũ giáo viên trong đó tiêu biểu nhất là nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo “Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh và liên kết đào tạo”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được đẩy mạnh nhất là bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực dạy học theo chuẩn giáo dục nghề nghiệp...

Trong hai phiên làm việc, Hội nghị đã triển khai toàn bộ các văn bản đề ra trong Hội nghị và được toàn thể Viên chức đồng thuận và nhất trí cao. Hội nghị cũng đã thông qua văn bản ký cam kết thực hiện dân chủ trường học và giao ước thi đua, cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa nhà trường, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc. Đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết với 18 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với Viên chức và 11 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2021-2022.
Một số nội dung trọng tâm trong Hội nghị:

* THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN

1. Thông qua dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

2. Thông qua Đề án sắp xếp lại vị trí việc làm.

3. Thông qua Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên GDNN.

4.  Quy định chế độ công tác đối với giáo viên, giảng viên năm học 2021-2022.

5. Thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho HSSV năm học 2021-2022.

6. Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện quy chế dân chủ trường học.

7. Báo cáo công khai về công tác tài chính.

8. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 và phát động thi đua năm học 2021-2022.

9. Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân năm học 2021-2022

10.  Thông qua văn bản ký cam kết thực hiện dân chủ trường học và giao ước thi đua, cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa Nhà trường - Đoàn thể - Các đơn vị trực thuộc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

VVT