Ngày 20/10/2021, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu có buổi làm việc với Trường Cao đẳng THACO (thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - THACO GROUP), hợp tác đào tạo các ngành Trồng trọt & bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh

Về đoàn làm việc của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu:

1). NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng.

2). ThS. Phạm Mạnh Cường – Phó hiệu trưởng.

3). ThS. Nguyễn Thị Kim Thi – Phó hiệu trưởng.

4). ThS. Châu Minh Hiền – Trưởng phòng Đào tạo.

5). ThS. Trần Văn Út Chính – TK CB-L&NV – Thư ký Ban tuyển sinh.

Về đoàn làm việc của Trường Cao đẳng THACO:

1). ThS. Phan Tiềm – Hiệu trưởng – được Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - THACO GROUP ủy quyền làm việc.

2). ThS. Nguyễn Văn Phục – Phó Hiệu trưởng

3). Ths. Nguyễn Xuân Sang – Trưởng phòng Đào tạo & Công tác học sinh sinh viên

4). ThS. Nguyễn Hoài Phương – Trưởng phòng Hợp tác, Bảo đảm chất lượng và Đánh giá Kỹ năng nghề

Sau thời gian làm việc hai bên thống nhất: Hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực ngành Trồng trọt & bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh làm việc ở tại các nông trường/ nông trại của THAGRICO trong và ngoài nước ( trong nước ở các địa phương An Giang; ngoài nước ở tỉnh Karatie (giáp tỉnh Bình Phước – Việt Nam )- Campuchia ).

Theo đó, phía THAGRICO sẽ tiếp nhận học sinh sinh viên các ngành Trồng trọt & bảo vệ thực vật, Chăn nuôi – Thú y, Kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh của nhà trường thực tập và làm việc ở các nông trường, nông trại trong và ngoài nước. Cử nhân sự hướng dẫn, quản lý, theo dõi, đánh giá sinh viên trong quá trình thực tập (thời gian thực tập từ 3 đến 5 tháng). Tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Trồng trọt & bảo vệ thực vật, Chăn nuôi – Thú y phù hợp với yêu cầu công việc; triển khai đào tạo một số mô-đun nghề nghiệp tại các cơ sở của THAGRICO.

Đồng thời hỗ trợ chi phí thực tập và các quyền lợi khác cho sinh viên theo quy định. Hỗ trợ phương tiện xe đưa sinh viên đến nơi thực tập và xe đưa về lại trường; Xem xét chi trả 3 tháng học phí đào tạo khi HS-SV cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp.

Về phía Trường Cao đẳng KT-KT Bạc Liêu : Tư vấn để sinh viên chọn lựa sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho THAGRICO, phối hợp theo dõi, quản lý và đánh giá HS-SV trong hoạt động thực tập tại THAGRICO.

Ngoài ra 2 bên còn triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc đối tác nước ngoài trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển kinh doanh. Đặt biệt, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất, từ các chủ trương chính sách của Chính phủ có ảnh hưởng đến nông nghiệp, tiêu thụ nông sản.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

TVUC