Thực hiện kế hoạch số 55/KH-SLĐTBXH ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức Hội giảng Nhà giáo GDNN tỉnh Bạc Liêu lần thứ II năm 2021. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Hội giảng diễn ra từ ngày 09/11-12/11/2021. Hội giảng nhằm đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, động viên giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy các phương pháp giảng dạy mới. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả để  phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Lựa chọn những bài giảng điển hình và những giáo viên tiêu biểu trong hội giảng cấp tỉnh tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

 

Hội giảng thu hút giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu có  giáo viên tham gia với các chuyên ngành: Kế toán, Chăn nuôi – Thú y, Tin học. Tham gia hội giảng lần này Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đặt mục tiêu học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Một số hình ảnh hội thi: