Ngày 30/11/2021 tại Phòng nghe nhìn Khu Giảng dạy (kết hợp online), Chi bộ Hành chính và Công tác học sinh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Mai Trung Hiểu, Nguyễn Hạnh Chi, Huỳnh Trinh, Hồ Mai Khanh, Trần Chiến Tiến. Đây là thành quả của công tác chăm bồi, phát triển đảng viên của Chi bộ Công tác học sinh và là sự công nhận quá trình nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lập trường tư tưởng chính trị của hai quần chúng

Buổi Lễ kết nạp đảng viên có hiện diện của đồng chí Võ Chí Quốc – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường,  cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ Hành chính và Công tác học sinh.

        Buổi lễ được tổ chức long trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Chí Quốc – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, đã triển khai và trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Mai Trung Hiểu, Nguyễn Hạnh Chi, Huỳnh Trinh, Hồ Mai Khanh, Trần Chiến Tiến.

Trước cờ Đảng, Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ suốt đời gắn bó, đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

VVT