Thong tin dao tao
KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TẠI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT
KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TẠI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT
20/03/2020 .

Hiện tại đàn gà thả vườn tại Trung tâm 03 tháng tuổi, trọng lượng 1,3kg – 1,8kg đang cung cấp cho thị trường. Để đạt được thành công nhóm chăn nuôi xin chia sẻ một ..

  Học tập và làm theo Bác
  Tin hoạt động BTEC
  Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên
  Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng ..
  27/12/2019 .

  Thực hiện việc đào tạo chuyên sâu theo hướng thực hành, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) xác định công tác nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên là nhiệm ..