Thong tin dao tao
KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TẠI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT
KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TẠI TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT
20/03/2020 .

Hiện tại đàn gà thả vườn tại Trung tâm 03 tháng tuổi, trọng lượng 1,3kg – 1,8kg đang cung cấp cho thị trường. Để đạt được thành công nhóm chăn nuôi xin chia sẻ một ..

    Học tập và làm theo Bác